Ugradnja klima uredjaja Beograd

Prvi korak pre montaže samog uređaja o kom morate razmisliti je izbor pozicije za ugradnju klima uređaja.

Najvažnije što klima servis treba da ima da bi kvalitetno ugradio klima uređaj su:

  • Profesionalni alat
  • znanje i iskustvo.

To je ono o čemu ne treba da brinete, to je naša briga i naša odgovornost.

Prvi korak pre montaže samog uređaja o kom morate razmisliti je izbor pozicije klima uređaja.

Servis klima ALFA COOL je uvek spreman da ispuni Vašu želju za mestom ugradnje klima uređaja, ali, ukoliko ne postoje tehničke mogućnosti za to, ili ako će pozicija rashladne jedinice uticati na efikasnost hlađenja, naše profesionalno osoblje če u dogovoru sa Vama pokušati da nađe najbolje rešenje za Vas i Vaš dom. Najteže ugradnje klima uređaja su u zgradama od armiranog betona, koje, na primer, postoje u naselju „Stepa Stepanović“ i na Novom Beogradu, ali ni to nam ne predstavlja problem.

Koja je najbolja pozicija za montažu klime?

Ugradnja klima uređaja se najčešće vrši u najvećoj prostoriji objekta ili tako da je pravac izduvavanja usmeren ka najvećoj prostoriji. Spoljašnja jedinica klima uređaja se ugrađuje što je bliše unutrašnjoj jedinici.

Često srećemo na terenu da klima uređaj nije na optimalnom mestu, te je potrebna demontaža i premeštanje klima uređaja.

Pravila ugradnje klima uređaja

Postoji nekoliko pravila koja klima servisi treba da prate, a koja produžavaju radni vek i kvalitet rada klima uređaja.

  • Udaljenost unutrašnje jedinice od plafona ne sme biti manja od 10 cm.
  • Da sonda ne bi registrovala lažnu temperaturu zbog odbijanja hladnog vazduha zbog prepreke i vraćanja istog do klima uređaja, uređaj ne sme biti montiran bliže od 3 metra od naspramnog zida, ormara ili bilo kakve velike prepreke.
  • Rastojanje između unutrašnje i spoljašnje jedinice ne treba biti veliko, te će ono biti maksimalno 8 metara kod običnih, a 15 metara kod invertorskih klima uređaja.
  • Kod kondenz creva koje izlazi napolje iz unutrašnje klime mora postojati stalni pad.
  • Za ugradnju koristiti kvalitetne bakarne cevi.
  • Spoljašnja jedinica može biti motirana skoro bilo gde sa spoljašnje strane, sve dok se poštuje rastojanje između nje i unutrašnje jedinice.

Kada u dogovoru sa Vama odredimo poziciju klime, montira se unutrašnji nosač, te se prelazi na bušenje rupa u zidu burgijom ∅ 55 mm kroz koje će prolaziti izolovane bakarne cevi, kabl za struju i kondenz crevo kao poveznice spoljašnje i unutrašnje jedinice. Varenje bakarne cevi za cev ili pertlovanje (širenje) pomoću holendera da bi se vezale cevi, su dva načina povezivanja cevi za unutrašnju klimu.

Kada povežemo strujni kabl koji prenosi komande elektronike ka spoljnoj jedinici, ugrađujemo kondenz crevo kroz koje će, tokom hlađenja, prolaziti voda. Tek tada, kada smo sve povezali, postavljano unutrašnju jedinicu, nakon čega pripremamo nosače na koje postavljamo i spoljašnju jedinicu. Poslednje što ćemo uraditi pre uključivanja sistema su povezivanje bakarnih cevi sa unutrašnjom klimom pomoću holdera i vezivanje kabla za spoljnašnju jedinicu. Kondenz crevo ćemo postaviti gde je moguće.

Došlo je vreme da se odvrtanjem ventila gas pusti u sistem. Tada uključujemo unutrašnju jedinicu u struju i preko daljinskog je puštamo u rad.

Vaša klima je sada pravilno instalirana i u radnom stanju.

Sve što preostaje je da uživate u predstojećim vrelim letnjim danima u prijatnoj temperaturi Vašeg doma.