POPRAVKA MIDEA KLIMA UREĐAJA

Klima uređaji firme Midea, državnog preduzeća u Kini, koje zapošljava 45000 radnika, pojavili su se na našem tržištu pre 15 godina. Midea predstavlja nastavak brenda Hausel koji je prisutan još od kraja 90-ih.

ALFA COOL servis klima od samog pojavljivanja Midea klima uređaja postaje ovlašćeni servis i ugrađuje oko 1000 Midea klima uređaja na teritoriji Beograda. Naše iskustvo sa Midea klima uređajima govori da su se sami uređaji veoma dobro pokazali, da su kvarovi retki, da je protok vazduha unutrašnje jedinice dobar, kao i rad pri niskim i visokim temperaturama, a da je prosečan radni vek Midea klima uređaja 9 godina!

Najčešći kvarovi:

  • Klima ne može da se uključi na daljinski – Ukoliko utvrdite da su baterije ispravne, proverite da li klima može da se uključi na dugme ispod poklopca unutrašnje klime. Ukoliko klima startuje, problem je u elektronici senzora za prijem signala daljinskog.
  • Klima ne radi i ne greje – Mogući razlozi za ovaj kvar mogu biti neispravan startni kondenzator na kompresoru, gas koji je izašao iz sistema ili neispravna sonda na unutrašnjoj jedinici.
  • Osigurač na elektro tabli izbija prilikom starta – Moguć razlog za ovo su neispravan kondenzator ili neispravan kompresor.
  • Voda kaplje iz unutrašnje klime – Mogući razlozi za ovo su prljava kadica u kojoj se skuplja voda, zapušeno odvodno crevo, vrh odvodnog creva je potopljen u vodu ili savijen nagore, u sistemu nema gasa ili je začepljen u sistemu.

Prednost Midea klima nad drugim klimama:

Midea klima uređaj ima mogućnost okretanja krilca unutrašnje klime za 360o, tako da pravac izduvavanja vazduha možemo usmeriti kako želimo. Midea klima uređaji imaju veoma tih rad unutrašnje i spoljne jedinice. Svaki kvar na Midea klima uređajima se može brzo otkloniti jer uvoznik klima uređaja Midea pruža dobru podršku u rezervnim delovima.

ALFA COOL SERVIS JE OVLAŠĆENI SERVIS ZA KLIMA UREĐAJE MIDEA