Nakon dugogodišnjeg iskustva ALFA COOL klima servisa, i raznih problema sa kojima smo se susretali, kako kod kućnih, tako i kod invertorskih klima uređaja, želimo da Vam predstavimo najčešće kvarove, kako biste mogli sami da ih prepoznate i da pokušate da ih otklonite bez našeg dolaska.

Najčešće kvarove možemo podeliti u dve kategorije:

Unutrašnji kvarovi klima uređaja

Spoljašnji kvarovi klima uređaja

Klima ne reaguje na komande daljinskog

Prvo što trebate proveriti je da li je klima uređaj uključen u struju. Ukoliko je odgovor pozitivan, provereti da li je možda potrebno promeniti baterije u daljinskom upravljaču. Čest je slučaj da, iako na displeju daljinskog upravljača vidite odabrane funkcije, zbog loših baterija, daljinski ne može uspostaviti kontakt sa klima uređajem. Sledeće što možete preduzeti, je da podignete poklopac unutrašnjeg klima uređaja i da ispod njega locirate malo crno dugme koje služi za mehaničko uključivanje klime, a koje možete uključiti nekim oštrim predmetom, kao što je, na pr., olovka. Ako i tada klima uređaj ne startuje, a utvrdili ste da dobija napajanje, potrebno je skinuti masku unutrašne klime i glinericom proveriti da li struja stiže do elektronike, takođe, proverite i stakleni osigurač, kao i trafo.

Klima neće ni da greje, ni da hladi

Ovo je verovatno jedan od kvarova zbog kojih nam se klijenti najviše obraćaju. Prvo proverite da li ste odabrali odgovarajuću temperaturu. Možda je zadata temperature niža od sobne, a da bi utvrdili da jedinica greje, temperatura treba da bude bar 5 stepeni veća nego u sobi. Na nekim daljinskim upravljačima za opciju grejanja piše HEAT, a na nekima je sličica sunca. Za hlađenje na daljinskom podesiti COOL ili pahuljicu, a da bi utrdili da klima hladi, temperatura treba da bude 5 stepeni niža nego u prostoriji. Prilikom obe situacije treba sačekati 10 minuta, jer je kompresoru potrebno određeno vreme da se zagreje i ohladi gas. Ukoliko nema pozitivnih promena, treba proveriti da li se ventilator brzo okreće i da li se na spoljašnjoj jedinici čuje kompresor. Ukoliko se na spoljašnjoj jedinici ništa ne dešava, proverite da li dobija struju. Ako dobija, kondenzator je u kvaru. Ako ne dobija struju, elektronika je u kvaru ili je sonda na isparivaču unutrašnjeg klima uređaja neispravna. Ukoliko ventilator radi, a kompresor ne radi, zamenite kondenzator za kompresor. Ukoliko kompresor radi, a ventilator ne radi, ili se okreće sporo, prvo zamenite kondenzator za ventilator. Ako isto nastavi da se dešava, proverite pritisak u sistemu pomoću manometara i čistoću filtera na unutrašnjoj klimi, turbine unutrašnje klime i kondezatora spoljašnje jedinice.

Klima greje, ali ne hladi; ili ne hladi, a greje

Ukoliko jedna funkcija radi, a druga ne radi, za taj problem mogu biti kriva tri razloga:

 • Četvorokraki ventil ne dobija struju
 • Četvorokraki ventil je pokvaren
 • Protok gasa je smanjen zbog začepljenja u sistemu

Bučna unutrašnja klima

Ovome su najčešći razlozi sledeći:

 • Ventilator kači plastiku jer je ispao iz ose
 • Postoji problem sa motorom ventilatora

Led se stvara na isparivaču unutrašnje klime

Do ovoga dolazi kada je klima podešena da hladi, a najčešći razlozi su:

 • U sistemu nedostaje gasa
 • U unutrašnjoj klimi su prljave turbine ili filteri
 • U sistemu je sužen protok gasa
 • Nedovoljno otvoreno krilce na unutrašnjoj klimi
 • U unutrašnjoj klimi je prljav isparivač

Klima uređaj kaplje unutra

Ovo je najčešći problem tokom letnjih meseci, a razlozi su:

 • Kondenz crevo je zapušeno
 • Kadica u kojoj se skuplja voda je prljava
 • U sistemu nedostaje gasa (isparivač na unutrašnjoj klimi se ledi)
 • Nedostatak konstantnog pada odvodnog kondenz creva

Kada klima startuje, iskače osigurač

Prvo treba ustanoviti ispravnost osigurača u pitanju. To ćemo uraditi tako što ćemo uređaj uključiti u utičnicu koja nije vezana za taj osigurač. Ukoliko se ništa nije promenilo, treba da proverimo da li je međuvezni kabl u spoju, ili proveriti da ne postoji kratak spoj u spoljašnjoj jedinici. Zatim, tu je mogućnost neispravnog kondenzatora. Pomoću unimera možemo proveriti ispravnost kompresora ili direktnim dovođenjem struje na njega, gde ćemo međuvezni kabl otkačiti i direktno dovesti struju na kompresor. Ukoliko isto nastavi da se dešava, kompresor je neispravan.

Iz klime se javalja neprijatan miris

Ovome su najčešći razlozi sledeći:

 • Filter je prljav
 • Prljavi su ventilator i/ili isparivač

Spoljašnja jedinica klime neće da startuje

Ovome su najčešći razlozi sledeći:

 • Spoljašna jedinica ne dobija struju
 • Kondenzator u spoljašnjoj jedinici je neispravan
 • Sonda u unutršnjoj jedinici je neispravna

Spoljašnja jedinica klime kaplje

Do ovog problema dolazi jer, dok je klima podešena da greje, dolazi do kondenzovanja na saću spoljne jedinice što dovodi do stvaranja vode. Voda se dalje skuplja u dnu kućišta i izlazi kroz otvor. Tokom hlađenja pri visokim spoljnim temperaturama na holenderima spoljašnih jedinica stvaraju se kapljice vode.

Spoljašnja jedinica klime je bučna

Ovome su najčešći razlozi sledeći:

 • U sistemu nedostaje gasa
 • Ventilator je ispao iz centra ose
 • Bakarne cevi se dodiruju

Ukoliko je sam kompresor bučan, to su prvi znaci da mu se bliži zamena.

Na holenderima spoljašnje jedinice se stvara led

Ukoliko se led stvara na tanjem holenderu, tada je problem nedostatak gasa u sistemu. Ukoliko se led stvara na većem holenderu, za taj problem mogu biti kriva tri razloga:

 • Na spoljašnjoj jedinici je prljav kondenzator
 • Unutrašnja klima je prljava
 • U sistemu postoji višak gasa

Ukoliko nemate osnovnog iskustva u elektronici, ili niste sigurni kako da sigurno po Vas i sam rashladni sistem pristupite popravci određenog dela klima uređaja, preporučujemo Vam da nas kontaktirate u ALFA COOL klima servisu kako bismo mi rešili Vaš problem. Tako ćete izbeći dodatni slučajni kvar sistema kao i moguću potencijalnu opasnost.