Kada govorimo o cenama ugradnje i servisiranja klima uređaja, na njih utiču mnogi faktori. Alfa Cool klima servis, želi da Vam pruži uvid u formiranje naših cena, kako biste Vi bili što bolje upoznati sa svim faktorima koji se uzimaju u obzir kada dođe do potrebe za ugradnjom, popravkom ili servisiranjem klime.

Kako se formiraju cene

Cene servisa klima u Alfa Cool servisu se formiraju pre svega prema vrsti usluge koja treba da bude pružena. Dakle, prvo pitanje je da li se radi o ugradnji, popravci ili o servisu.

Ugradnja klime cena

Važna stavka je pristupačnost lokaciji ugradnje uređaja. Ukoliko je u pitanju ugradnja klima uređaja na nepristupačnom mestu, ili na velikoj visini, cena ugradnje će naravno biti veća, jer je za to često potrebna posebna oprema.

Popravka klime cena

Važna je i vrsta kvara koji se popravlja, i to da li je taj kvar na unutrašnjem ili spoljašnjem uređaju. Kada je reč o kvarovima, treba uzeti u obzir i cenu i kvalitet delova koji se ugrađuju. Naravno, sve ove stvari zajedno utiču na konačnu cenu, ali, na formiranje krajnje cene treba dodati i poštovanje procedure proizvođača, tip i model klima uređaja, kao i sam kapacitet uređaja.

Kao što vidite, na formiranje cene ugradnje i servisa klime utiče mnogo faktora, tako da precizno određivanje cene pre samog izlaska na teren ponekad nije moguće. Tek kada naša ekipa dođe na lokaciju, u Vašu kuću ili stan, i upozna se sa svim aspektima predstojećeg posla, kao i sa potencijalnim problemima, moći ćemo precizno da Vam kažemo kolika je cena ugradnje klima uređaja, kao i cena popravke ili cena servisa klima uređaja. Stoga, ovo što sledi su okvirne cene naših usluga:

Cenovnik

 • Servis klime sa pranjem turbine pod pritiskom 12 btu - 5.500

 • Servis klime sa pranjem turbine pod pritiskom 18 btu - 6.000

 • Servis klime sa pranjem turbine pod pritiskom 24 btu - 7.000

 • Demontaža klime 4.000

 • Premeštanje unutrašnje jedinice 7.000-12.000

 • Premeštanje spoljne jedinice 7.000-12.000

 • Montaža klime 9 -12 btu 12.000

 • Montaža klime 18 btu 15.000

 • Montaža klime 24 btu 20.000

 • Doplata za instalaciju po dužnom metru za 12 btu - 2.500

 • Doplata za instalaciju po dužnom metru za 18 btu - 3.000

 • Dolata za instalaciju po dužnom metru za 24 btu - 3.500

 • Doplata za nosač za klimu 12 btu - 1.500

 • Doplata za nosač za 18 btu - 2.000

 • Doplata za nosač za 24 btu - 2.500

 • Popravka on/off klime - 6.000 -12.000

 • Popravka inverter klime 9.000-20.000

 • Izlazak na teren i konstatacija kvara 3.500

 • Punjenje prazne klime 12 btu - 6.000

 • Zamena startera kompresora 6.000 - 9.000

 • Popravka elektronike na klimi 7.000 - 15.000

 • Hitne intervencije van radnog vremena 30% skuplje.

   

*Cena ugradnje klima uređaja zavisi od tipa i veličine klima uređaja, kao i od toga da li je klima uređaj neinvertorski ili invertorski, ili da li je možda u pitanju multi sistem.

**Cena punjenja zavisi od vrste freona i smese kojom se klima uređaj puni.

Dodatne usluge

Pored gore navedenih glavnih radova, nudimo i usluge dodatnih radova, kao što su, između ostalog: redovan godišnji servis klima uređaja, produžavanje napajajućeg kabla, zamena termoizolacije na bakarnim cevima, zamena ili produžavanje kondenz creva, povećavanje funkcionalnosti klima uređaja radi boljeg hlađenja, ugradnja prednaponske zaštite za inverter klime, popravka elektronike, zamena kondenzatora, itd.

Kao što ste mogli videti, cene usluga zaista variraju, te bismo Vam preporučili da nas kontaktirate u Alfa Cool servisu, i u razgovoru sa našim prijatnim osobljem, zajedno, što preciznije utvrdimo, da li je u pitanju ugradnja uređaja, i ako jeste, kakav bi uređaj najbolje odgovarao Vašim potrebama, ili se možda radi o popravci ili servisu, i u čemu je tačno problem sa Vašim klima uređajem i koliko bi Vas rešavanje tog problema na kraju koštalo.